top of page

THE SPEAKERS

Henrik Skaug Sætra

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 19.58.38.png

Associate professor Henrik Skaug Sætra from Østfold University College will be a panelist in the debate on Friday. Henrik is the head of the university's new doctoral initiative "Digital Society", and is particularly concerned with the effects and usefulness of AI, also within the media/creative industry.

Førsteamanuensis Henrik Skaug Sætra fra Høgskolen i Østfold stiller som paneldeltager i debatten på fredag. Henrik er leder for høgskolens nye doktorgradssatsing "Digital Society", og er spesielt opptatt av effektene og nytten AI, også innenfor medier/kreativ bransje.

bottom of page