top of page

THE SPEAKERS

Stine Lieng

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 19.58.38.png

Stine Osmo Lieng er daglig leder i Musikkforleggerne. Hun har de siste åtte årene jobbet som creative manager og A&R i forlaget Warner Chappell Music. Hun har også vært styremedlem i Musikkforleggerne, TONO, Edvardjuryen og diverse stipendkomiteer. I tillegg har hun vært tilknyttet Øya International.

Stine Osmo Lieng is the General Manager of the Music Publishers Association. For the past eight years Lieng has worked as creative manager and A&R at the publisher Warner Chappell Music. She has also held a board seat in Musikkforleggerne, TONO, Edvardjuryen and various scholarship committees. In addition, she has been associated with the Øya festival.

bottom of page