top of page

THE SPEAKERS

Ingeborg Laukvik

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 19.58.38.png

Ingeborg Laukvik har vært daglig leder i Halden Næringsutvikling siden oppstarten i 2020. Hun kom da fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) der hun hadde jobbet med nærings- og kompetansepolitikk siden 2014, og vært prosjektleder for store prosjekter som bla. NHOs årskonferanse. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv innen sektoren for høyere utdanning og forskning. Hun var blant annet mange år i Styret til Kulturhistorisk Museum, og skrev nylig en NOU om nytt opptakssystem til høyere utdanning i Norge.

Ingeborg Laukvik has been the general manager of Halden Næringsutvikling since its inception in 2020. She then came from the Norwegian Confederation of Business and Industry (NHO), where she had worked with business and skills policy since 2014, and was project manager for large projects such as NHO's annual conference. In addition, she has held a number of board and trustee positions within the higher education and research sector.


Among other things, she was for many years on the Board of the Cultural History Museum, and recently wrote an NOU on a new admissions system for higher education in Norway.

bottom of page