top of page

DAG FOR DAG

Halden Internasjonale Musikkfilm Festival 16-18 februar 2023

HIMF_logo_white.png

INNLEDERE

Halden Internasjonale Musikkfilm Festival 16-18 februar 2023

HIMF_logo_white.png

FILMER

Halden Internasjonale Musikkfilm Festival 16-18 februar 2023

HIMF_logo_white.png

LOKALITETER

Halden Internasjonale Musikkfilm Festival 16-18 februar 2023

HIMF_logo_white.png
Terms

ARRANGEMENTSVILKÅR - VILKÅR HALDEN INTERNATIONALE MUSIKKFILM FESTIVAL

Avtalebetingelser

 

1. Beskrivelse av Norway Communicates AS

Norway Communicates AS jobber med kreativ utvikling og gjennomføring av event-, film- og andre kulturnæringsprosjekter i Norge. Vårt mål er å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser som følger av Norway Communicates AS sin film- og kulturindustrivirksomhet.

 

2. Endring av vilkår

Norway Communicates AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene for HIMF (Halden Internasjonal Musikkfilm Festival) når som helst.

Det er ditt ansvar å sjekke www.haldenfilm.com med jevne mellomrom for endringer, men endringer som åpenbart vil være til ulempe for kunden vil bli varslet skriftlig på forhånd.

 

3. Prissetting

Serviceavgiften legges til billettprisen og betales av sluttbruker. Tjenestegebyret refunderes ikke. Tjenestegebyret betales av sluttbruker samtidig med betaling for selve billett og arrangementer og tilfaller i sin helhet Norway Communicates AS

 

Billetter kjøpt med faktura

For billetter kjøpt med faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 39,- som betales av sluttbruker i tillegg til ordinær billettavgift. Norway Communicates AS er ansvarlig for å følge regler i følge merverdiavgiftsloven, og er også ansvarlig for å sette riktig mva-kode på billettkategoriene.

 

4. Betaling

Norway Communicates AS bruker i dag betalingstjenesteleverandøren Stripe for transaksjoner betalt med kort, Svea for transaksjoner betalt med faktura til bedrifter og privatpersoner, og VIPPS for andre transaksjoner i Norge. Alle debet-, kredittkort- og VIPPS-transaksjoner betales i norsk valuta.

 

5. Bindende påmelding

Alle påmeldinger er bindende når deltaker har mottatt bekreftelse på dette ved påmelding eller ved betaling av deltakeravgift.

  • Norway Communicates AS er ikke ansvarlig for tap eller skade under arrangementet.

  • Deltagelse skjer på eget ansvar.

  • Norway Communicates AS kan måtte avlyse arrangementet på grunn av hendelser utenfor vår kontroll.

 

6. Bekreftelse

For hvert enkelt billettkjøp vil Norway Communcates AS generere en e-post med kvittering, bekreftelse og unikt referansenummer.

 

7. Dine registreringsforpliktelser

Når du registrere deg bekrefter du å oppgi korrekt, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som er forespurt ved registreringstidspunktet.

 

8. Konfidensialitet

Norway Communicates AS som arrangør forplikter seg til ikke å selge, lisensiere, leie ut, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig fremføre eller publisere informasjon om deltakeren, med mindre deltakeren har gitt tillatelse til dette.

 

9. Force Majeure

Dersom Norway Communicates AS, på grunn av forhold utenfor Norway Communicates AS sin kontroll, ikke er i stand til å levere arrangementet (Halden International Music Film Festival), eller deler av arrangementet i henhold til bestillingen, er Norway Communicates AS ikke ansvarlig for skade eller ulempe forårsaket til kunden. Norway Communicates AS skal umiddelbart varsle kunden dersom slike forhold skulle oppstå.

 

10. Erstatning

Du samtykker i at Norway Communicates AS, våre partnere og ansatte ikke skal holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, kostnader og utgifter som følge av krav, søksmål, prosedyrer eller etterforskning gjort av en tredjepart (deltakere, initiativtakere og leverandører) om brudd på disse vilkårene.

 

11. All informasjon gitt av deg er underlagt Norway Communicates AS personvernerklæring, og er herved innlemmet som en referanse i våre vilkår og betingelser.

 

12. Varemerker, tjenestemerker, logoer og andre åndsverk

Halden International Music Film Festival sine varemerker, servicemerker og logoer eies av Norway Communicates AS. Slike varemerker, tjenestemerker, logoer etc. er underlagt opphavsrett, og må under ingen omstendigheter brukes uten skriftlig tillatelse fra Norway Communicates AS.

 

13. Generelt

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg som deltaker og Norway Communicates AS.

 

Disse vilkårene er regulert av norsk lovgivning, da de gjelder for avtaler inngått i Norge. Dersom det er motstrid med vilkår i denne avtalen og norsk lov, gjelder norsk lov.

bottom of page