top of page

Nothing Stays The Same: The Story of the Saxon Pub (USA)

Jeffrey Brown

fredag 15:15, lørdag 11:00

Historien om The Saxon Pub i Austin er spesiell, men også dessverre aktuell, og her i Norge. Klubben ble truet av nedleggelse ved at grunneieren fikk tilbud om å selge tomta for å bygge en stor boligblokk i stedet.

Klubben har den beste lyden i hele Austin, og forberedte seg på å legge ned eller flytte virksomheten til utkanten av byen.

bottom of page